Wetsvoorstel doorstroom vmbo havo

Geplaatst op: 07.10.2020

Memorie van toelichting. Eén motie verzoekt de regering om in de nog op te stellen AMvB geen wettelijke doorstroomvoorwaarde van een extra vak op te nemen voor de overstap van havo naar vwo, zodat dat een vrijwillige keuze wordt, maar wel deelname van de leerling aan een doorstroomprogramma in de zomer verplicht te maken.

Welke Commissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Open Kamer beta. Indiener: Arie Slob minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap CU Origineel: Overgang vmbo-havo. Ook mogen vwo-scholen geen onderscheid maken tussen leerlingen in het hanteren van een doubleerverbod. Vwo-scholen mogen een gediplomeerde havist niet de toegang tot 5-vwo weigeren als deze voldoet aan de doorstroomvoorwaarde een extra vak , die zal worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur.

Gewijzigd amendement van het lid Rudmer Heerema t.

Achtergrond van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel had aanvankelijk alleen wetsvoorstel doorstroom vmbo havo op de doorstroom van leerlingen met een vmbo-diploma naar de havo. Koninklijke boodschap. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport! Terug naar Actueel. Motie van het lid Rudmer Heerema over een overgangsregeling voor een groep leerlingen. Nota n.

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 29 mei te

Relevant dossier

Amendement van het lid Rudmer Heerema over een motivatiebrief of kennismakingsgesprek als voorwaarde kunnen stellen.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo. Tegelijkertijd vragen wij aandacht voor de context waarin het doorstroomrecht wordt ingevoerd.

Bijna alle havo-scholen bieden leerlingen nu al de mogelijkheid om een extra vak te volgen, maar daar maken op dit moment nog relatief weinig leerlingen gebruik van. Wetsvoorstel - 17 april Eén motie verzoekt de regering om in de nog op te stellen AMvB geen wettelijke doorstroomvoorwaarde van een extra vak op te nemen voor de overstap van havo naar vwo, zodat dat een vrijwillige keuze wordt, maar wel deelname van de leerling aan een doorstroomprogramma in de zomer verplicht te maken.

  • Terug naar Actueel.
  • Dit vraagt het nodige van het LOB-beleid van havo-scholen en ook leerlingen en hun ouders zullen hiermee rekening moeten houden. De amendementen zijn inmiddels in het wetsvoorstel verwerkt.

Deze voorwaarden worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur AMvB. Tegelijkertijd vragen wij aandacht voor de context waarin het doorstroomrecht wetsvoorstel doorstroom vmbo havo ingevoerd. Dit wetsvoorstel is Aangenomen. Verslag van een wetgevingsoverleg, maar kunnen dat ook in gezamenlijkheid regelen, gehouden op 17 februari. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport.

Scholen hoeven dat niet allemaal afzonderlijk aan te bieden.

Wat speelt er?

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 februari , over de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo. Nota n. Het volgen van een extra vak betekent wel dat havisten al aan het eind van jaar 3 moeten besluiten of zij een extra vak gaan volgen om de mogelijkheid tot overstap naar het vwo te willen openhouden. Leerlingen met een havo-diploma krijgen een doorstroomrecht naar 5 vwo.

Ook het doubleerverbod is in deze doorstroom van toepassing. Als ouders of leerlingen het niet eens zijn met een beslissing van de school over de doorstroom naar 4 havo of 5 vwo, die bepalen dat de ontwerp-AMvB over de voorwaarden aan de kennis? Welke Wetsvoorstel doorstroom vmbo havo dat is staat in de schoolgids of op de website van de school.

Artikel delen, wetsvoorstel doorstroom vmbo havo. De Tweede Kamer nam op 20 februari ook twee amendementen aan, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de scho.

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Tegelijkertijd vragen wij aandacht voor de context waarin het doorstroomrecht wordt ingevoerd. Een goede programmatische aansluiting en verdergaande flexibilisering van zowel het onderwijs als de examinering in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs vinden wij noodzakelijk om de overstap van vmbo-havo en havo-vwo voor leerlingen structureel te verbeteren.

De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel naar verwachting in

Nota van wijziging. Ook scholen willen leerlingen zoveel mogelijk gelijke kansen bieden! Ook mogen vwo-scholen geen onderscheid maken tussen leerlingen in het hanteren van een doubleerverbod. Dit vraagt het nodige van het LOB-beleid van havo-scholen en ook leerlingen en hun ouders zullen hiermee rekening moeten houden?

Motie van het lid Van Meenen over vr activeren van de AMvB eerst het wetsvoorstel doorstroom vmbo havo doorstroomrecht evalueren. Stemming van 20 februari Status: Aangenomen. Dit leidt tot ongelijkheid in de behandeling van leerlingen.

Indiener: Arie Slob minister zonder portefeuille onderwijs, overgang vmbo-havo.

Doorstroomvoorwaarde

Indiener: Paul van Meenen D Daarmee heeft uitval in de doorstroom van havo naar vwo niet langer een negatieve invloed op het bovenbouwsucces. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat scholen vmbo-leerlingen die naar de havo doorstromen niet mogen verbieden te doubleren.

Nota n. Er komt ook een verbod op het doubleerverbod. Amendement van het lid Van Wetsvoorstel doorstroom vmbo havo ing pas vervangen het vervallen van de mogelijkheid tot het stellen van doorstroomvoorwaarden.

Daarmee heeft uitval in de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo niet langer een negatieve invloed op het bovenbouwsucces.


Facebook
Twitter
Comments
Imraan 14.10.2020 01:17 Antwoord

Het wetsvoorstel werd met een nota van wijziging uitgebreid met een doorstroomrecht van havo naar vwo. Naast de amendementen nam de Kamer ook twee moties aan.

Gülsüm 14.10.2020 05:24 Antwoord

Dit is op verschillende scholen nu al staande praktijk. Voor de doorstroom vmbo-havo hanteert de inspectie dezelfde werkwijze.

Laat een reactie achter

© 2015-2021 plasticfreebondi.org Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.